Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig virksomhet og kontaktopplysninger

Autosenter Midtnorge er ansvarlig  for behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi er opptatt av våre kunder og deres personvern, og påtar oss å respektere og beskytte deres personopplysninger og  i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relaterte standarder. Denne personvernerklæringen er laget for at du skal forstå hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine. Du kan alltid kontakte oss om du har spørsmål eller forespørsler knyttet til måten vi behandler personopplysningene dine på.

Opplysninger vi samler inn om deg

Det er viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi samler inn om deg og hvordan de samles inn. Vi kan samle inn personopplysninger på følgende måter: 

Du kan, direkte eller indirekte, gi oss informasjon om deg selv i forbindelse med din bruk av våre tjenester og nettstedet www.autosentermidtnorge.no heretter kalt nettstedet. 

Eksempler på informasjon vi samler inn i forbindelse med disse aktivitetene: Navn, firmanavn, informasjon om hvordan du kan kontaktes, informasjon vi måtte trenge for å kunne fakturere og andre detaljer du oppgir. Vi samler også inn betalingsinformasjon i forbindelse med forretningstransaksjoner, for eksempel betalingsmetode, informasjon om kreditt- og debetkort (kortnummer, gyldighetsdato og CVV-kode), fakturainformasjon, kontonummer osv.

Når du bruker tjenestene våre, kan vi, i tillegg til informasjonen du selv oppgir som angitt over, også samle inn følgende opplysninger om deg og din aktivitet: 

 • Informasjon om produktene/tjenestene du kjøper fra oss.
 • Enhetsinformasjon: for eksempel IP-adresse, unik enhetsidentifikator, nettlesertype og språk, serveren enheten din er logget på og informasjon om operativsystemet.
 • Geografisk plassering.

Informasjon om kommunikasjon med oss, for eksempel hvordan du bruker tjenestene våre inkludert responstid på sidene, hvilket innhold vi viste deg og på hvilke sider, og om du signaliserte interesse for innholdet gjennom klikk eller nedlastinger osv. Denne informasjonen samles inn for at vi skal lære noe om kommunikasjonen, hva du liker eller misliker samt forbedre våre tjenester.

Formål for behandlingen

 • Bruke de personopplysninger som samles inn for å beregne pris på bil
 • Bruke de personopplysninger som samles inn for å kontakte deg som kunde

Vi behandler dine personopplysninger med det formål å forbedre din opplevelse av vår nettside med tilhørende tjenester, samt forsikre oss om at den informasjonen som sendes til deg er relevant for deg som besøker av nettsiden eller kunde og behandler dine personopplysninger for de beskrevne formål på grunnlag av ditt samtykke til bruken av cookies og til den behandling av personopplysninger som er koblet til det.

Vi må behandle personopplysningene dine for å kunne utføre våre tjenester. Vi protokollfører alltid evalueringene vi har gjort for å vise hvordan vi har tatt hensyn til dine personlige interesser, rettigheter og friheter.

Informasjonen du oppgir til oss og dine økonomiske opplysninger (når det er aktuelt) er generelt påkrevd for å kunne inngå en avtalebasert relasjon med oss. 

I tillegg til informasjonen som nevnes over, kan vi også komme til å be deg oppgi andre opplysninger som kan bidra til å gjøre besøket på nettstedet og kommunikasjon mellom oss, så effektiv som mulig. Det kan for eksempel handle om personlige eller profesjonelle interesser, hvor du bor og så videre. Vi vil bare samle inn denne tilleggsinformasjonen i den grad du oppgir den til oss, dvs. med ditt samtykke.

Personopplysningene vi samler inn skal brukes til følgende formål:

 • Registrere deg som kunde (når det er aktuelt);
 • Gi deg informasjon eller tjenester du ber om og kjøper, samt tilrettelegge for fakturering;
 • Optimalisere besøket ditt på nettstedet, skape en bedre totalopplevelse og levere en bedre tjeneste ved for eksempel å tilpasse innholdet til dine bestemte behov ved hjelp av Google Analytics og AdWords (husk at du når som helst kan velge å avstå fra slike tilpassede annonser, som beskrevet over i denne personvernerklæringen). 
 • Behandle jobbsøknader (når det er aktuelt);
 • For markedsføringsformål (når det er aktuelt), for eksempel aktiviteter rundt markedsundersøkelser eller ulike kampanjer via direkte markedsføring. Du kan når som helst kontakte oss og be om at vi ikke bruker dine data til direkte markedsføring (klikk på koblingen for å avslutte abonnementet nederst i e-postmeldinger fra oss eller send en e-post til post@autosentermidtnorge.no. Legg merke til at vi bare bruker kredittkortopplysningene dine til å ta betalt for produkter du har kjøpt fra oss, og at de ikke lagres for noe annet formål.

Kommunisere med deg, inkludert formidle kundeservice; sende tjenesterelaterte meldinger i form av varsler, bekreftelser og oppdateringer samt sende kampanjemeldinger i form av meldinger knyttet til nye produkter eller tjenester vi tror kan være av interesse for deg. Når loven krever det, innhenter vi samtykke fra deg før vi sender kampanjemeldinger. Du kan velge å ikke motta kampanjemeldinger som beskrevet over.

Det er viktig for oss å verne personopplysningene dine. Når du registrerer deg for nyhetsbrev fra oss, kan du stole på at vi ikke deler e-postadressen din med noen eksterne parter eller noen utenfor Autosenter Midtnorge. Du kan når som helst avslutte abonnementet på meldinger fra oss ved ganske enkelt å klikke på koblingen for å avslutte abonnementet i ett av nyhetsbrevene fra oss.

Overføringer til tredjeland

Vi sørger alltid for å behandle opplysningene dine innenfor EU/EØS. Hvis det skulle oppstå en situasjon hvor dataene må behandles et sted utenfor EU/EØS og derfor må overføres dit av oss eller en av våre leverandører eller underleverandører, lover vi at vi vil foreta alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for at dataene dine skal behandles sikkert og få et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som minst kan sammenlignes med beskyttelsesnivået som tilbys innenfor EU/EØS.

Vi vil kun overføre personopplysningene dine til et land, område eller en sektor i et tredjeland hvis EU-kommisjonen har besluttet at det har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Retten til innsyn

Du har rett til å få vite om vi behandler personopplysninger om deg og, hvis vi gjør det, informasjon om:

 • formålet med behandlingen av disse personopplysningene;
 • hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler;
 • hvilke personopplysninger vi utleverer til tredjeparter (mottakerne eller eventuelt kategoriene av mottakere);
 • hvor lenge vi vil lagre personopplysningene dine og vilkårene som brukes til å fastsette denne varigheten; 
 • dine rettigheter (til sletting, korrigering, begrensning og protestering samt retten til å klage til en tilsynsmyndighet).

Din rett til korrigering

Vi gjør alt vi kan for å sikre at dataene vi behandler er korrekte. Hvis du oppdager at vi har ufullstendige eller ukorrekte personopplysninger om deg i våre protokoller, ber vi deg ta kontakt slik at vi umiddelbart kan komplettere eller korrigere disse opplysningene. 

Retten til sletting

Du har rett til å be om at vi sletter personopplysningene dine under følgende omstendigheter:

 • personopplysningene dine trengs ikke lenger for formålet/formålene vi samlet dem inn for
 • du samtykker ikke lenger i behandlingen (når behandlingen kun er basert på samtykke som behandlingsgrunnlag)
 • formålet med behandlingen av personopplysningene er direkte markedsføring
 • dine personlige rettigheter overstyrer vår berettigede interesse i å fortsatt behandle personopplysningene dine (når vårt behandlingsgrunnlag er basert på berettiget interesse)
 • behandlingen av personopplysningene dine har ikke skjedd i samsvar med gjeldende lov
 • personopplysningene har blitt behandlet for å tilby informasjonssamfunnstjenester til et barn

Vi vil alltid slette personopplysninger hvis det er nødvendig for å kunne overholde en rettslig forpliktelse.

Hvis vi avviser din anmodning om sletting, vil vi informere deg om årsaken(e) til slik avvisning. Denne beslutningen vil ikke frata deg som individ retten til å klage på beslutningen til Datatilsynet eller be om at slettingen håndheves med rettens hjelp.

Din rett til begrensning av behandling

Du har rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger: 

 • i en periode mens vi kontrollerer om personopplysningene er korrekte hvis du har protestert mot behandlingen av dem eller riktigheten i dem; 
 • når behandlingen er ulovlig og du har motsatt deg sletting av personopplysningene og ber om at bruken av dem heller begrenses; eller
 • når personopplysningene ikke lenger trengs til formålet for behandlingen, men du trenger at de bevares for å kunne etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav. 

Hvis vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine som angitt over, vil vi fremdeles lagre dataene, men ikke bruke dem uten at det skjer: med ditt samtykke:  for å anlegge, utøve eller forsvare rettslige krav; for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person; eller (iv) når det er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser i EU eller et medlemsland. 

Retten til å protestere

Hvis du protesterer mot vår behandling av personopplysningene dine, inkludert profilering vil vi avslutte behandlingen med mindre vi kan demonstrere tvingende berettigede grunner. Vi kan også komme til å fortsette med behandlingsaktiviteten hvis den er nødvendig for å anlegge, utøve eller forsvare rettslige krav.

Hvis vårt formål med behandlingen er direkte markedsføring, vil vi umiddelbart slutte med slik behandling når vi får en innsigelse/protest fra deg som angitt over.

Cookies

Informasjonskapsler. Vår nettside bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Nettleseren din plasserer informasjonskapsler på harddisken din for registreringsformål og noen ganger for å spore informasjon om deg. Du kan velge å angi i nettleseren din å nekte informasjonskapsler, eller å varsle deg når informasjonskapsler sendes. Hvis du gjør det, merk at enkelte deler av nettstedet kanskje ikke fungerer som de skal.

Ansvarsfraskrivelse. Vi antar intet ansvar for innholdet på andre nettsteder som vi har koblinger på. I den utstrekning som loven tillater, skal vi ikke være ansvarlig for noen tap eller skade som kan oppstå fra bruken av en hvilken som helst informasjon som finnes på denne nettsiden. Materialet som finnes på dette nettstedet er bare en veiledning.

Opphavsrett. Med mindre annet er angitt, tilhører materialet på vårt nettsted oss. Bortsett fra bare for din egen personlige og ikke-kommersielle bruk, kan ingen del av dette nettstedet kopieres, utføres i offentligheten, kringkastet eller tilpasset uten skriftlig skriftlig tillatelse.

Spørsmål og klager

Vi håper informasjonen over er nyttig for deg og klargjør hvorfor og hvordan vi behandler personopplysningene dine. Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via:  post@autosentermidtnorge.no. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet på vår behandling av personopplysningene dine. 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 2023-02-28

Kontakt oss i dag

Vi setter pris på alle henvendelser

Ser frem til å hjelpe deg med dine spørsmål om kjøp og salg av bruktbil.

Takk for meldingen!
Vi svarer deg så snart vi kan.
Oops! Something went wrong.